Domov | Kontakt | Storitve | Web vpogledi

Storitve

 

Opravljamo računovodske storitve za samostojne podjetnike in manjše pravne osebe po sistemu dvostavnega in tudi enostavnega knjigovodstva. Poleg knjiženja pripravljamo tudi obračune plač. Nekaterim strankam celo fakturiramo in vodimo pomožne knjige (materialno knjigovodstvo, trgovska knjiga, blagajna, osnovna sredstva). Zavezancem za DDV pripravljamo obračune DDV. Naš končni izdelek pa so letna poročila in davčni obračuni.

Težimo k čim hitrejšem uvajanju novosti na področju informacijskih tehnologij. Svojim strankam pošiljamo plačilne liste in razna poročila po elektronski pošti. Za naše stranke oddajamo vloge in poročila v e-davke, e-izvršbe in ajpes.

 

Vizija

 

Želimo biti računovodski servis, ki slovi po svoji strokovnosti, ažurnosti in nenazadnje tudi prijaznosti. Trudimo se nuditi podporo pri poslovanju in razvoju naših strank. Da bi tudi stranke znale uporabiti informacije, ki jih lahko nudimo. Redno bomo spremljali spremembe zakonodaje in se izobraževali.

Naš cilj ni rasti v smislu večanja števila strank in števila zaposlenih, želimo pa ostati v računovodski dejavnosti med kvalitetnimi računovodskimi servisi. To pa pomeni tudi to, da se bomo še naprej usmerjali v spoznavanje in sprejemanje novosti na področju stroke. Želimo slediti tudi tehnološkemu razvoju.