Domov | Kontakt | Storitve | Web vpogledi

Smo računovodski servis, ki bo letos praznoval 20-letnico delovanja. Vpisani smo v katalog računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov, za kar izpolnjujemo naslednje pogoje:

- Vodja, Mojca Podvratnik, je opravila strokovni izpit za vodjo računovodskega servisa in se redno izobražuje,

- Imamo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti,

- Spoštujemo kodeks ZRS.

 

Vodimo poslovne knjige za okrog 80 samostojnih podjetnikov in 20 manjših podjetij. Za to poskrbimo štiri redno zaposlene računovodkinje.